Miwsig trac sain dy daith Ffordd Cymru 

Mae taith ffordd wirioneddol epig angen rhestr chwarae. Alawon i’w chwarae’n uchel gyda balchder, y ffenestri ar agor a’r dychymyg yn effro yn disgwyl beth fydd i’w weld rownd y tro nesaf.  Caneuon sy’n drac sain i daith sy’n rhoi chymaint o lawenydd â chyrraedd ei phen draw.

Mae Ffordd Cymru’n deulu newydd o dri llwybr cenedlaethol sy’n dy arwain at galon y Gymru go iawn. Mae’r Ffordd y Afordir yn teithio arfordir y gorllewin o gwmpas Bae Ceredigion, taith ffordd 180 milltir (290KM) rhwng y môr a’r mynydd. Mae Ffordd Cambria’n croesi asgwrn cefn Cymru am 185 o filltiroedd (300km) rhwng Llandudno a Chaerdydd trwy Barciau Cenedlaethol a môr o wyrddni. Mae Ffordd y Gogledd arwain ymlaen am 75 o filltiroedd (120km) heibio cestyll grymus draw i Ynys Môn.

Ar gyfer Dydd Miwsig Cymru ar ddydd Gwener 9 Chwefror 2018, mae’r DJ Gareth Potter wedi mynd trwy’i raciau i gasglu rhestr chwarae arbennig o'r caneuon a ddaeth i’r brig, y poblogaidd a’r curiadau prin o’r chwe degawd ddiwethaf, gan greu’r cydymaith perffaith ar dy antur ar Ffordd Cymru.

Mae’n gerddoriaeth mor amrywiol â’r tirwedd y byddi'n gyrru trwyddo wrth wrando. Dyma bump o ddewisiadau Gareth sy’n dewis eu hunain o’r rhestr chwarae 30 o ganeuon.

Gyrru, Gyrru, Gyrru - Gruff Rhys

Mae gyrfa Gruff yn amrywio o fod yn rebel indi'r 80au i ddatblygu’n drysor cenedlaethol trwy Ffa Coffi Pawb, Super Furry Animals a’i albymau solo gwych. Daw Gyrru, Gyrru, Gyrru o’i sioe i blant, Candylion ac mae’n berffaith i’r teulu ei ganu wrth i’r daith ddatgelu’i hun.

Ar Y Ffordd - Edward H Dafis

Mae teyrnged y band roc Cymreig unigryw a chlasurol hwn i fywyd ar y ffordd yn cael ei nerthu gan riffs gitâr mawr a theimlad sy'n dathlu'r bwriad i deithio. Hwn oedd y band mwyaf poblogaidd yng Nghymru yn y 1970au mae’n debyg, ac mae’u hanthemau’n dal i ysbrydoli pob cenhedlaeth newydd. Cei faddeuant am feddwl mai ti yw Kerouac Cymru yn teithio ar y tarmac i’r alaw hon.

Byth yn Stopio - Y Ffug

Nid yw neo roc pync nerthol Y Ffug byth yn methu â syfrdanu unrhyw un sy'n gweld eu sioeau byw chwilboeth. Tro hwn i fyny i 11. Mae Byth yn Stopio’n cael ei yrru gan ysfa’r ifanc i ddal i symud a dal i ddarganfod lleoedd newydd i deithio.  Yn union fel ti.

Cymylau - Band Pres Llareggub

Pwy fyddai wedi breuddwydio mai gan fand pres y byddai albymau mwyaf dyfeisgar 2018? Wedi’i enwi ar ôl pentref dychmygol Dylan Thomas, Dan y Wenallt, bydd Band Pres Llarreggub yn dy herio i edrych y tu hwnt i’r amlwg i’r cymylau a’r gorwelion i ddychmygu beth sydd y tu hwnt i’r mynyddoedd a’r llinell goed.....

Sebona Fi - Yws Gwynedd

Mae cân fwyaf poblogaidd y tywysog pop Cymraeg presennol yn cynnwys gitarau’n gyrru, harmonïau i godi calon a melodïau sy’n bachu’n afaelgar. Bydd hon yn dy nerthu ar dy daith pan fydd ffordd yn agored a'r awyr yn glir.

Cei ffrydio rhestr chwarae Ffordd Cymru ar Spotify, iTunes, Deezer ac YouTube ac i ganfod rhagor am #DyddMiwsigCymru ewch i'r wefan.