Polisi Cwcis

Mae'r ddogfen Polisi Cwcis hon yn egluro i ddefnyddwyr gwefan Ffordd Cymru pa gwcis y mae'r wefan yn eu defnyddio a beth yw eu diben.

Cwcis

Ffeiliau data yw cwcis a gaiff eu storio ar gyfrifiaduron pobl wrth iddynt ymweld â gwefan sy'n defnyddio cwcis. Mae cwcis yn cofnodi manylion sylfaenol ynghylch ymweliadau â gwefan. Caiff yr wybodaeth hon ei defnyddio mewn sawl ffordd gan gynnwys teilwra cynnwys i ddefnyddwyr wrth iddynt ymweld dro ar ôl tro, mesur perfformiad gwefan ac ymgyrchoedd marchnata.

Caiff cwcis parti cyntaf eu gosod ar gyfrifiadur person gan y wefan y mae'n ymweld â hi. Caiff cwcis trydydd parti eu gosod ar borwr person gan rywun arall, a hynny gyda chaniatâd perchennog y wefan.

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw'r cwcis a gaiff eu defnyddio gan Ffordd Cymru yn cofnodi gwybodaeth sensitif fel enw neu gyfeiriad person. Pan fyddwn yn gofyn am wybodaeth bersonol drwy ffurflenni fel cystadlaethau neu geisiadau am bamffledi, gweler y Polisi Preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth am oblygiadau hyn o safbwynt GDPR. 

Rheoli Cwcis

Gall cwcis gael eu hatal yn llwyr gan borwr gwe, neu'n ddewisol drwy reolwr cwcis y porwr gwe.

I ddysgu mwy am gwcis yn gyffredinol neu sut i'w rheoli, ewch i: www.aboutcookies.org

Os nad ydych yn dymuno derbyn hysbysebion ar-lein, gallwch ddewis peidiwch â chael cwcis drwy fynd i wefan y Network Advertising Initiative.

Sut y mae Ffordd Cymru yn defnyddio Cwcis ar gyfer mesur

Mae Ffordd Cymru yn defnyddio Google Analytics i ddarparu ystadegau ynghylch y defnydd o'r wefan a'i ffynonellau. Mae hyn yn cynnwys data ynghylch nifer yr ymweliadau bob dydd, y tudalennau y mae pobl yn edrych arnynt, y dudalen fynediad, y dudalen lanio, amser ar y wefan, cyfeirwyr, math o ddefnydd, sawl clic, cyfradd glicio, cymhareb ymadael â thudalen, a chyfradd symud.

Mae Ffordd Cymru yn defnyddio'r data hyn i geisio deall sut y mae ymwelwyr yn defnyddio'r wefan er mwyn gwella profiadau defnyddwyr.

 

Enw'r Cwci

Diben y Cwci

ASP.NET_SESSIONID

Mae'r cwci yma'n cofnodi pan fydd gwefan Ffordd Cymru ar agor ym mhorwr defnyddiwr.

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Mae'r cwci hwn yn cofnodi ymwelwyr sydd wedi ymweld â gwefan Ffordd Cymru fwy nag unwaith o fewn cyfnod penodol o amser.

EXITSURVEYCTA

Mae'r cwci hwn yn cael ei osod ar borwr defnyddiwr sydd wedi derbyn arolwg ymadael â gwefan wrth iddynt adael gwefan Ffordd Cymru.

 

Cwcis Trydydd Parti a ddefnyddir gan Ffordd Cymru

Enw'r Cwci

Pwrpas y Cwci

Google

Google Analytics: Caiff y cwci hwn ei osod ym mhorwr defnyddiwr er mwyn storio gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'i ddewisiadau - fel iaith (ee Cymraeg neu Saesneg), nifer y canlyniadau chwilio i'w dangos fesul tudalen (ee 10 neu 20), a gosodiad hidlwr SafeSearch Google.

YouTube

Mae Ffordd Cymru yn defnyddio'r wefan ffrydio boblogaidd sef YouTube i estyn swyddogaeth y wefan. Mae YouTube yn gosod cwcis ym mhorwr defnyddiwr sy'n storio gwybodaeth sy'n gysylltiedig â thema porwr y defnyddiwr, ac mae'n galluogi'r wefan i ddangos hysbysebion y mae hysbysebwyr yn talu i'w harddangos.

Yahoo!

Yahoo Analytics: gwasanaeth hysbysebu ar-lein a ddarperir gan Yahoo. Mae'r gwasanaeth yn galluogi gwefannau i arddangos hysbysebion y mae hysbysebwyr yn talu i'w harddangos ar dudalennau gwe sy'n cynnwys gwybodaeth gysylltiedig.

DoubleClick

Mae DoubleClick yn wasanaeth hysbysebu ar-lein a ddarperir gan Google. Mae'r gwasanaeth hwn yn galluogi gwefannau i arddangos hysbysebion ar wefannau, ac mae'n galluogi hysbysebwyr i reoli pa mor aml y caiff hysbysebion eu harddangos i ddefnyddwyr.

Cwestiynau

Cofiwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y Polisi Cwcis hwn.