Ffordd yr Arfordir

Mae Ffordd yr Arfordir yn rhedeg ar hyd holl ymyl Bae Ceredigion. Dyma daith fendigedig 180 milltir (290km) o hyd sy’n gweu rhwng moroedd gwyrddlas ar y naill law a mynyddoedd mawr ar y llaw arall.

O Aberdaron i Dyddewi, ceir trefi harbwr a chyrchfannau gwyliau, pentrefi pysgota a baeau bach cudd yn frith ar hyd y ffordd. Mae yma draethau maith, clogwyni uchel a phob math o arfordir arall rhyngddynt.

Fe gewch chi ddigon o ddolenni a ffyrdd cefn i’w darganfod: arfordir gogleddol Pen Llŷn, Eryri, Pumlumon, Preseli … ffyrdd di-ben-draw o ddarganfod eich mannau dirgel chi eich hun.