Ffordd y Gogledd

Mae Ffordd y Gogledd yn dilyn llwybr hen ffordd fasnach am 75 milltir (120km) ar hyd arfordir y gogledd a throsodd i Ynys Môn. Tynnir eich sylw ar unwaith gan dri chastell enfawr: Biwmares, Caernarfon a thref gaerog Conwy. Ynghyd â Harlech, mae’r dyrnaid hwn o gadarnleoedd anferth o’r 13eg ganrif yn ffurfio Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

Mae digon o lwybrau sgwarnog y gallwch chi eu dilyn â phleser hefyd. O’r ffordd hon gallwch ddarganfod mynyddoedd Eryri, Afon Menai, a’n hynys fwyaf, Môn. A dyma’r porth i Ddyffryn Conwy hefyd, a Dyffryn Clwyd, ble gallwch ddilyn cadwyn o drefi marchnad hardd i lawr at Langollen. Mae’r Ffordd hefyd yn cysylltu’n hawdd â’r ddwy chwaer ffordd arall, â thrafnidiaeth gyhoeddus ac â llwybrau cerdded a seiclo hir yn ogystal.